KAWALAN KESELAMATAN ‘Standard Guard Services’ (SGS), ‘Pro Guard Services’ (PGS), ‘Elit Guard Services’ (EGS), Nepalese Guard Services’ (NGS), ‘Armed Guard Services’ (AGS)

UNIT RONDAAN

Mobile Patrol Service

PERUNDING KESELAMATAN

Perkhidmatan Perunding Keselamatan

LATIHAN KESELAMATAN

Perkhidmatan Latihan Keselamatan

PERKHIDMATAN CMS

Alarm and CCTV Monitoring Station, Membekal dan Memasang Alat Penggera CCTV Pejabat dan Rumah, Membekal Peralatan Keselamatan Peribadi

Berita Terkini!


Selamat Datang 2016!

Selamat datang ke laman web rasmi Cemerlang Protection Sdn Bhd. Mulai 2016, imej korporat dan juga identiti kami lebih berteraskan teknologi maklumat


  Read More